ponedjeljak, 7. veljače 2011.

antonija balić šimrak

Antonija Balić Šimrak rođena je 24. kolovoza 1969. u Patni, Indija. Od 1976. živi u Zagrebu i 1983. upisuje Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, na kojoj je na Odjelu keramike maturirala 1987. Iste godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, te 1992. diplomira na Kiparskom odsjeku u klasi profesora Stipe Sikirice. Godine 1994. na Filozofskom fakultetu Pedagogijskih znanosti u Zagrebu pohađa i polaže program pedagoško-psihološke izobrazbe. Godine 2011. upisuje poslijediplomski doktorski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, program Kiparstvo, te za proljeće 2015. priprema obranu disertacije pod naslovom Mekana skulptura i njezina antropomorfna preobrazba.
Od 2009. godine zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009.2013. u zvanju docentice, a od listopada 2013. u zvanju izvanredne profesorice). Od 2009. pročelnica je Odsjeka za odgojiteljski studij, a od 2012. do 2014. obnaša dužnost prodekanice za nastavu i studente. Godine 2010. i 2011. sudjeluje u međunarodnom projektu ART@muse u Antwerpenu (Belgija) i u Portu (Portugal) te je suradnica na LLP Comenius RESCUR projektu kao nositeljica svih likovnih sadržaja. Nositeljica je kolegija Metodika likovne kulture, Istraživanje dječjega likovnog stvaralaštva i Kiparsko i keramičko oblikovanje.
Izlagala je na petnaest samostalnih i na brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja za svoj umjetnički rad, a djela joj se nalaze u fundusima Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Muzeja suvremene umjetnosti u Rijeci, Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, Muzeja grada Koprivnice, Galeriji umjetnina grada Slavonskog Broda, Skupštini grada Zagreba, Zbirci Klementa Lukina, zbirci Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Galeriji Božidara Jakaca u Kostanjevici na Krki (Slovenija).
Članica je Hrvatskoga društva likovnih umjetnika, umjetničke organizacije Atelieri Žitnjak i Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti. Kao dizajnerica i ilustratorica stalna je suradnica Časopisa za istraživanje dječje književnosti i kulture Libri&Liberi.
Osnivačica je i umjetnička voditeljica umjetničke organizacije Mandala studio koji provodi programe oblikovanja slikovnica za odgojitelje.

Autorica je nekoliko slikovnica i edukativnih materijala za djecu u izdanju izdavačke kuće Profil, kao i edukativne slikovnice Kako reći ne u suradnji s RESCUR timom. Stalna je recenzentica izdavačke kuće Profil za predškolska izdaja. Kao stalna suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje od 2009. održala je niz predavanja i radionica s temom likovnosti, u okviru stručnih skupova za usavršavanje odgojitelja.


Antonija Balić Šimrak was born on 24 August 1969 in Patna, India. Since 1976 she has been living in Zagreb where she completed her secondary education in 1987 at the School of Applied Arts and Design, the ceramics section. In the same year she enrolled in the Academy of Fine Arts in Zagreb and graduated at the Sculpting Department in the class of Professor Stipe Sikirica. In 1994 she attended the programme of pedagogic and psychological education at the Faculty of Philosophy – Department of Pedagogical Sciences. In 2011 she enrolled in the postgraduate doctoral study programme of sculpting at the Academy of Fine Arts in Zagreb and is currently completing her doctoral dissertation entitled Soft sculpture and its anthropomorphic metamorphosis. 
Since 2009 she has been employed at the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb (from 2009 to 2013 as assistant professor, and from October 2013 as associate professor). From 2009 to 2012 she was head of the Department for Pre-Primary Teacher Education, and from 2012 to 2014 she was vice-dean for teaching and students. In the years 2010 and 2011 she participated in the international ART@muse Project in Antwerp (Belgium) and Porto (Portugal) and collaborated in the LLP Comenius RESCUR Project in the area of artistic contents. She teaches the courses Teaching methodology of visual arts, Research of children’s artistic creation and Sculpture and ceramic design.
She has had fifteen independent exhibitions and numerous group exhibitions in Croatia and abroad. She received several awards and acknowledgements for her artistic work. Her work is part of permanent art collections of the Museum of Contemporary Art in Zagreb, the Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka, the Museum of Arts and Crafts in Zagreb, the Koprivnica Town Museum, the Slavonski Brod Fine Arts Gallery, the City Assembly of Zagreb, the Klement Lukin Collection, the Collection of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the Božidar Jakac Gallery in Kostanjevica ob Krki (Slovenia).
Antonija is member of the Croatian Association of Visual Artists (HDLU), of the artistic organisation Atelieri Žitnjak and the Croatian Association of Researchers in Children's Literature. As designer and illustrator she is a permanent collaborator of the Journal of Research on Children's Literature Libri & Liberi. She is the founder of the art organisation Mandala Studio which organises workshops about making picturebooks for preschool teachers.

She authored several picturebooks and educational material for children published by the Publishing house Profil as well as the educational picturebook How to say no, in collaboration with the RESCUR team. She is a reviewer of pre-school editions for the Profil publishing house. As a collaborator of the Education and Teacher Training Agency she has conducted a series of art lectures and workshops as part of professional development seminars for preschool teachers.

SAMOSTALNE IZLOŽBE/SOLO EXHIBITIONS :
 1992. Galerija VN, Zagreb
1993. Studio galerije Forum , Zagreb
1994. Galerija NONA, Zagreb
1995. Salon galerije Karas, Zagreb
1998. Galerija CEKAO, Zagreb
2000. Atelier Lučko , Lučko
2001.Galerija SC , Zagreb
2002.Galerija Koprivnica, Koprivnica
2003.Galerija Kristofora Stankovića,Zagreb
2005. Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
2006. - „ Zlati ajngel“ – Varaždin
          -  Lapidarij Galerije Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki , Slovenija
          -  Centar za kulturu Čakovec, Čakovec
2007. -  Gliptoteka HAZU, Zagreb
          -   Galerija Zilik, Karlovac
SKUPNE IZLOŽBE/GROUP EXHIBITIONS :
1991. Likovna mladež za Hrvatsku, Studio galerije Karas, Zagreb
          Prvi put zajedno- drugi put, koncepcija Ive Šimata Banova , Galerija Spektar
          Izložba radova studenata Alu Galerija VN
          IV. triennale hrvatskog kiparstva, Gliptoteka HAZU, Zagreb
1992. Studenti ALU za Hrvatsku, MGC Gradec, Zagreb
          Studenti ALU, Galerija SC, Zagreb
          XXXI. annale , Narodno sveučilište Poreč
          XXIII. Salon mladih
1993. Salon crteža , kabinet grafike HAZU, Zagreb
1994. XXXII annale, Narodno sveučilište Poreč
          V.triennale hrvatskog kiparstva, Gliptoteka HAZU
          Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
1995. Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
1996.Frankfurter Hof, Mainz , NJEMAČKA
         Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
1997. VI. triennale hrvatskog kiparstva, Gliptoteka HAZU
           Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
1998. Burgstein, AUSTRIA
          Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
1999. Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
2000. VII.triennale hrvatskog kiparstva , Gliptoteka HAZU
         «  Povratak kulturi keramičkog mišljenja « , Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
           Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
           „LOBOL“- likovna kolonija Bol, otok Brač
2001. « Keramika situacije «, Muzej grada Koprivnice, Koprivnica
          Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
2002. «Autoportreti profesora ŠPUD iz zbirke Klementa Lukina «, Lučko
          «Lokalno i globalno», Galerija Koprivnica, Koprivnica
           Salon crteža , kabinet grafike HAZU , MGC Gradec
           Keramika plus, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
           Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
           Profesori ŠPUD izlažu u Galeriji Stančić, Zagreb
2003. 9. Biennale Cairo, Kairo , Egipat
          Keramika plus, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
          Keramika Sisak 1700, Galerija Zvonimir , Zagreb
          Drava art annale, Galerija Koprivnica ,Koprivnica
          Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
          Stalni postav zbirke Ružić, Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda
2004.»Dan otvorenih ateliera» Galerija «A-Ž», Zagreb
          «Zemlja» Galerija Studio, Zagreb
          Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
2005. .»Dan otvorenih ateliera» Galerija «A-Ž», Zagreb
           Godišnja izložba profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
2006. „Format“ Kunstlerhaus, Graz, AUSTRIA
          »Dan otvorenih ateliera» Galerija «A-Ž», Zagreb
           Grafička mapa od A-Ž, Kabinet Grafike HAZU, Zagreb
2007.  Izložba sudionika 34. Zilika,Galerija Zilik , Karlovac
           28.Zagrebački salon , Dom HDLU , Zagreb
          »Dan otvorenih ateliera» Galerija «A-Ž», Zagreb
2009.«Cijena umjetnosti»,Atelieri Žitnjak- Galerija A-Ž
          izložba u sklopu likovnog simpozija Kongresa ECNSI ,Zadar, Muzej stakla Zadar
          Močvara ,
2010. Izložba članova Ateliera Žitnjak,Atelieri Žitnjak- Galerija A-Ž
         izložba u sklopu likovnog simpozija Kongresa ECNSI ,Zagreb « Galerija Karas»
2011.Izložba članova Ateliera Žitnjak,Atelieri Žitnjak- Galerija A-Ž
         izložba kiparskih radova namijenjenih prostorima u kojima borave djeca, Galerija Ullrich, Zagreb
         10 žena 10 maski, Muzej grda Krapine
ČLANCI/ARTICLES
2008.
- „Iscjeljujuća moć boja“, Magazin Sensa, listopad
2010.
- «Ljekovitost boje», Večernji list,kolovoz
Balić Šimrak,A., Šverko,I., Županić Benić,M. (2010.) U prilog holističkom pristupu kurikulumu likovne kulture u ranom odgoju i obrazovanju, Konferencija ECNSI, Zagreb, Učiteljski fakultet zbornik radova likovnog simpozija
2011.
«Predškolsko dijete i likovna umjetnost», ČASOPIS  «Dijete , vrtić, obitelj», Korak po korak
PREDGOVORI IZLOŽBAMA
2009.
- „Djeca slikaju na svili“- DV Iskrica , predgovor, knjižnica Bogdan Ogrizović, 25.svibanj 2009.
2010.
- «Dijete i svijet likovnosti», autorica koncepcije i predgovora, Galerija UFZG
2011.
- «Čarolija boje u rukama djeteta», autorica koncepcije i predgovora, Galerija UFZG
UDŽBENICI
2009
-udžbenik likovne kulture za 5.razred osnovne škole  ( sa Žabčić, Vitez i Županić Benić)
-udžbenik likovne kulture za 6.razred osnovne škole  ( sa Žabčić, Vitez i Županić Benić)
-udžbenik likovne kulture za 7.razred osnovne škole  ( sa Žabčić, Vitez i Županić Benić)
-udžbenik likovne kulture za 8.razred osnovne škole  ( sa Žabčić, Vitez i Županić Benić)
SLIKOVNICE
2009.
- „Šarabubamara na glavi dječaka“, Profil - autorica  ilustracija
- „Kako spavaju bubamare“, Profil - autorica  ilustracija
2011.
- Vizualni dnevnik, Profil – A.Balić Šimrak i Robert ŠimrakRECENZIJE
2009.
- „Tradicija kolonije u Ernestinovu“ Natalija Bulić-Kuić, recenzija za HAZU, svibanj 2009.
2011.
- RECENZIJA PRIRUČNIKA ZA ODGOJITELJE, autorice Nada Gudek i Vesna ? , Profil
- RECENZIJA LISTIĆA ZA RAD S DJECOM, Profil
KONGRESI I SIMPOZIJI
2009.
- 1. specijalizirani umjetničko znanstveni skup u okviru 3.međunarodne konferencije ECNSI, Zadar
- 2. specijalizirani umjetničko znanstveni skup u okviru 4.međunarodne konferencije ECNSI, Zadar
-Hrvatski pedagoško književni zbor, Opatija
STRUČNO USAVRŠAVANJE
2010.
- Days of education in art, Antwerpen , Belgija
2011.
- Art intensive program, Porto, Portugal
SEMINARI I LIKOVNE RADIONICE
2009.
- Art insight radionica u suradni s psihologinjom Tomicom Šćavinom
2010.
-Art relax radionice

Nagrade i priznanja/AWARDS:
1998.g. nagrada na godišnjoj izložbi profesora ŠPUD, Salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
2003.g.posebno priznanje međunarodnog žirija na izložbi Keramika Sisak 1700, Galerija Zvonimir , Zagreb
2006.nagrada hrvatske sekcije AICA-e na IX.triennalu hrvatskog kiparstva
2009. nagrada za najbolji rad na - 1. Specijaliziranom umjetničko znanstvenom skupu u okviru 3.međunarodne konferencije ECNSI, Zadar
Pojedini radovi se nalaze u slijedećim zbirkama:
Muzej grada Koprivnice, Koprivnica
Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda
Skupština Grada Zagreba
Zbirka Klementa Lukina
Ministarstvo kulture RH
Galerija Božidar Jakac,Kostanjevica na Krki, Slovenija
Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu